5 hotels in Roshchino sorted by popularityMap view

Hotel Raivola (4 stars)

in  Roshchino

4.3

100% recommendation

2 hotel reviews

in  Roshchino

Hotel Galiarda (4 stars)

in  Roshchino

0 hotel reviews

in  Roshchino

0 hotel reviews
Hotel Raivola (4 stars)

in  Roshchino

0 hotel reviews